عرضه پماد موضعی ناژو- بت ®

یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ اخبار

پماد موضعی ناژو- بت ® تولید و به بازار دارویی کشور عرضه گردید.

کاربرد: درمان پلاک پسوریازیس

ترکیبات: کلسی پوتریول / بتامتازون

بسته بندی: تیوب 30 گرمی

قیمت مصرف کننده: 500،000 ریال

توزیع : شرکت پخش محیا دارو