ارسال بارکد محصولات

ارسال بارکد محصولات

پس از مصرف محصولات آرایشی و بهداشتی شرکت ایران ناژو (مَس) با ارسال بارکد آنها به شماره پیامک  500010401540  شانس خود را در قرعه ‌کشی ماهانه امتحان کنید.