عرضه مجدد محلول ماینوکسیدیل- ناژو 5%

شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ اخبار

محلول ماینوکسیدیل- ناژو 5% پس از وقفه ای که در تولید آن بوجود آمده بود، مجددا تولید و از طریق شرکت های پخش سراسری در اختیار داروخانه های سطح کل کشور قرار گرفت. 

کاربرد: در درمان طاسی سر مردانه (آلوپسی آندروژنیک) در آقایان، درمان  آلوپسی آره آتا

بسته بندی: جعبه محتوی بطری 60 میلی لیتری به همراه یک قطره چکان

قیمت مصرف کننده: 320,000 ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: پوراپخش، فردوس، رازی، سلامت پخش هستی، محیادارو، داروگستر نخبگان، داروپخش