عرضه قرص متوکاربامول- ناژو 750

چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹ اخبار

قرص متوکاربامول- ناژو 750 تولید و به بازار دارویی کشور عرضه گردید.

کاربرد: شل کننده ی عضلات مخطط

بسته بندی: جعبه محتوی 50 عدد قرص

قیمت مصرف کننده: 150،000 ریال

توزیع: شرکت پخش طبیعت زنده