کسب گواهی حلال از سازمان غذا و داروی ایران

سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ اخبار

شرکت ایران ناژو موفق به کسب گواهی حلال از سازمان غذا و داروی ایران گردید. این موفقیت را به همه همکاران و دست اندرکاران شرکت ایران ناژو تبریک می گوییم.