سایت های تخصصی مرتبط

سایت های تخصصی مرتبط

 

سازمان ها

 

FDA

www.fda.gov

معاونت دارو

www.fdo.ir

WHO

www.who.in

مجمع بین المللی درمان هرپس

www.ihmf.org

بنیاد پژوهش در زمینه ویروس واریسلازوستر

www.vzvfoundation.org

نظام پزشکی ایران

www.irimc.org

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

www.syndipharma.org

انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران

www.dhci.org

 

مجلات

 

Archives of Internal medicine

http://archinte.ama-assn.org

هفته نامه Britain Medical Journal             

http://bmj.bmjjournals.com

دو هفته نامه       Annals of Internal medicine

http://www.annals.org

هفته نامه                    the lancet

www.thelancet.com/journals

هفته نامه                       JAMA

http://jama.ama-assn.org

مجله                         Medscape

www.medscape.com

مجله                       drug topics

www.drugtopics.com

مجله           American family physician

www.aafp.org/afp.xml

مجله         Canadian Medical Association

www.cmaj.ca

هفته نامه                       NEJM

http://content.nejm.org

هفته نامه نوین پزشکی

www.npjm.org

ماهنامه جامعه پزشکی تهران

www.jpjm.com

 

مراکز آموزشی

 

کالج ژنتیک پزشکی آمریکا

www.acmg.net

دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

www.sbmu.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران

www.iautmu.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی

www.iaups.ac.ir

 

متفرقه

 

 اخبار پزشکی و بهداشتی

www.healthtouch.com

سلامتیران

www.salamatiran.com

پایگاه اطلاع رسانی خبری

www.iranhealthnews.com

شبکه پزشکی ایران

www.irmn.net

اطلاعات دارویی و دایرکتوری شرکت های داروسازی ایران

www.pharmiran.com