مشارکت در پانزدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور از تاریخ 6 الی 8 تیر 1397

سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ اخبار

پانزدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور به همت سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ از تاریخ 6 الی 8 تیر 97 در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. با توجه به اینکه پزشکان عمومی اصلی ترین مخاطبین این همایش بودند، رویکرد اصلی این همایش بررسی جایگاه ویژه پزشکان عمومی در نظام سلامت عنوان شد و در این باره مقالات و سخنرانی های مختلفی ارائه گردید.

شرکت ایران ناژو با حضور پررنگ و فعال در بخش نمایشگاهی همایش به معرفی محصولات جدید و تبلیغ و تثبیت محصولات موجود خود پرداخت. نمونه های دارویی در قالب پک های تبلیغاتی بین بازدیدکنندگان محترم توزیع گردید.