عرضه شامپو بدن مَس (400 گرمی)

دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ اخبار

شامپو بدن مَس (400 گرمی) تولید و به بازار عرضه گردید.

شامپو بدن مَس (400 گرمی) در فروشگاه های  زنجیره ای سراسر کشور (رفاه، اتکا، سپه و...) در دسترس می باشد.