فارماکوویژیلانس


فارماکوویژیلانس دانشی است که در آن به بررسی جمع آوری ارزیابی و جلوگیری از بروز عوارض سوء ADR داروها می پردازد از ریشه فارماکون بمعنای دارو و ویژیلار بمعنای هوشیاری و دور نگهداشتن می باشد.

تعريف ADR  :
هر گونه عارضه کشنده ، غیر عمدی ، نامطلوب و ناخواسته ناشی از یک دارو ، که در دوزهای مورد مصرف برای پیشگیری ، تشخیص و درمان ایجاد شود ADR نامیده می شود.

تاريخچه :

مسائل مربوط به عوارض ناخواسته داروها به عنوان يک علت قابل توجه مرگ و مير از زمانهاي پيشين شناسايي شده است. در سال 400 قبل از ميلاد , بقراط از خطرات داروها آگاه بود , لذا پيشنهاد کرد داروها هرگز قبل از امتحان کامل مصرف نشوند.در سال 1785 وقتي ويليام ويترينگ فوايد ديجيتاليس را توصيف کرد , همچنين استفراغ , تغيير بينايي , برادي کاردي , اضطراب و مرگ را از عوارض آن بيان نمود. عوارض ناخواسته داروها نه تنها مسئول تعداد قابل ملاحظه اي از موارد بستري ها در بيمارستانها مي باشد همچنين هزينه مراقبت سلامتي را به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد.

طي 25 مطالعه در فاصله سالهاي 95 - 1970 نشان داده شد که 8.5 درصد پذيرشهاي بيمارستاني به علت يک عارضه دارويي بوده است.

دپارتمان فارماکوویژیلانس شرکت ایران ناژو برای انجام این مهم تشکیل شده است و مسئوليت اين مهم با خانم دکتر زهرا یادگارفر مي باشد. دست اندرکاران و بیماران در صورت نیاز میتوانند جهت همکاری با این واحد تماس بگیرند.

پست الکترونیکی: pharmacovigilance@irannajo.com