مدیریت

جهت نيل به اهداف سازماني، مديريت شركت از روشهاي نوين مديريتي، همكاري گروهي، انگيزش نيروي انساني و افزايش راندمان استفاده مي نمايد. و بدین طریق شرکت ایران ناژو توانسته است ضمن تعقيب اهداف كوتاه مدت و دراز مدت نسبت به تحولات تكنولوژي و تقاضاي بازار واكنش مناسب و مثبت نشان دهد.

با توجه به نقش اساسي نيروي انساني در موفقيت هر سازمان، مديريت شركت تركيبي از نيروهاي با تجربه و جوانان متخصص و پر انگيزه است.

هيات مديره شركت متشكل از افراد زير مي باشد:

• آقاي دكتر كريم نيلفروشان (رئيس هيات مديره)

• آقاي احمد نيلفروشان (نايب رئيس هيات مديره)

• آقاي مهندس محمد نيلفروشان (عضو هيات مديره و مدير عامل)

بازرسان قانونی شرکت ایران‌ناژو موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به‌عنوان شخصیت حقوقی و جناب آقای امیرهوشنگ دلجو به‌عنوان شخصیت حقیقی می‌باشند.

مديريت شرکت ایران ناژو مفتخر است که از همكاري گروهي از مشاورين زبده در زمينه هاي مختلف استفاده می نمايد:

1. آقای دکتر لطفی (مشاور علمی)

2. آقاي دکتر محمد علی دادخواه (مشاور حقوقي)

3. آقاي مهندس هاشم مشحون (مشاور سخت افزار کامپیوتری)

4. آقاي احمد شریفی (مشاور گمرکی)

5. آقاي علیرضا نوروزی (مشاور تبلیغاتی)

6. خانم دکتر زهرا یادگارفر (مشاور علمی)