مشارکت در برگزاری مجمع سالیانه انجمن روانپزشکان شاخه اصفهان

سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷ اخبار

شرکت ایران ناژو به عنوان اسپانسر در مجمع سالیانه انجمن روانپزشکان شاخه اصفهان مورخ 2 اسفند ماه 1397 در سالن همایش های هتل کوثر اصفهان مشارکت فعال داشت. در این برنامه که با حضور حداکثری متخصصین اعصاب و روان اصفهان برگزار گردید، محصولات مرتبط به بیماریهای اعصاب شرکت شامل قرص های اپی وال® 200 و 500 میلی گرم (والپروات سدیم) معرفی و نمونه های محصولات بین شرکت کنندگان توزیع گردید.