عرضه شیاف گلیسرین- ناژو 1 گرمی

یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ اخبار

کاربرد:  درمان علامتی یبوست در شیرخوران 1 تا 11 ماه

بسته بندی: جعبه محتوی 10 عدد شیاف رکتال

قیمت مصرف کننده: 45,000 ریال

توزیع: توسط شرکت پخش فردوس