عرضه ژل استریل چشمی ناژو-تیرز® (ژل اشک مصنوعی)

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ اخبار

کاربرد: درمان خشکی چشم، بهبود زخم های سطحی و آسیب های سطحی خصوصا ناشی از استفاده از لنزهای تماسی، بهبود کراتیت، درمان کمکی در عفونت های ویروسی، قارچی و باکتریایی، پس از جراحی های چشم

بسته بندی: تیوب 10 گرمی

قیمت برای مصرف کننده: 70000  ریال

توزیع توسط شرکت های پخش: فردوس و پوراپخش