همکاران


مديريت شركت مفتخر است شانس همكاري با افرادي را دارد كه:

معتقد به كار جمعي هستند.
به لزوم يادگيري، آموزش و پيشرفت ايمان دارند.
با حداكثر توان و انگيزه و راندمان مسووليت خود را انجام مي دهند.
ايران ناژو را متعلق به خود مي دانند.

تعدادي از همكاران بر اساس حروف الفبا در ليست زیر معرفي مي گردند...

ردیف نام خانوادگی و نام عنوان شغلی
1 آداک سحر کارشناس آزمایشگاه
2 آذرنيوند رحمان                     انبار
3 آذری بهمن                مالی اداری
4 مهندس آذريون فرشاد مدیر واحد فنی مهندسی
5 ابراهيمي رحمان برنامه ریزی تولید
6 ابراهیمی وحید تولید
7 اجدادي هادی               انبار
8 احمدخان بیگی لیلا  کارشناس آزمایشگاه
9 احمدخان بیگی مریم کارشناس تضمین کیفیت
10 احمدی وحید کارشناس تولید
11 احمدی محمد تولید
12 اخوان زینب تولید
13 اسدي زهرا                          مالی اداری
14 اسکندری ایمان کارشناس ارشد آزمایشگاه
15 اسکندریان سعید کارشناس فروش
16 اسمعيلي محسن         آزمایشگاه کنترل
17 افصح معصومه                مالی اداری
18 افهمی شادی کارشناس حسابداری
19 اكبري رسول                         مالی اداری
20 بابایی رضا تولید
21 بابایی نژاد مرتضی انبار
22 باجلان فاطمه                        تولید
23 باصری محسن واحد فنی مهندسی
24 بالائی رضا تولید
25 دکتر بحريني هایده                 مدیر آزمایشگاههای کنترل
26 بدخشاني یوسف تولید
27 برین جعفر تولید
28 بستامي زهرا                   تولید
29 بستامی زینب  تولید
30 بلالي پروین                          کارشناس ارشد تبلیغات بازاریابی
31 بهاگير فرهاد                         تولید
32 بهمن آبادي عباس    تولید
33 بيات حسین                           تولید
34 بيات علی                           مالی اداری
35 بیات اکرم تولید
36 پاشايي مریم                         مالی اداری
37 پاك نفس آزاده                        کارشناس تولید دارویی
38 پرويزي مژگان  مالی اداری
39 پژگي صغری                   تولید
40 پسران مهسا کارشناس ارشد تحقیق و توسعه
41 پشمينه سیما              تولید
42 پناهی احمد تولید
43 پورابراهيم جعفر         تولید
44 پهلوانی سعید مالی اداری
45 ترابي رضا                          مالی اداری
46 ترابی حامد انبار
47 تنها صغری                            تولید
48 تودوئي عبدالرضا                واحد فنی مهندسی
49 تهم معصومه تولید
50 ثاني حسین              تولید
51 جانی صابر تولید
52 جعفری مهناز تولید
53 جليلوند علیرضا    انبار
54 جمالي لیلا           تولید
55 جواهري علیرضا              انبار
56 جهانبانی حمید  کارشناس ارشد آزمایشگاه کنترل
57 حاجي آقائي مهیار تولید
58 حافظ تقوا  پوریا                    کارشناس تبلیغات بازاریابی
59 حافظ تقوا پردیس            کارشناس تبلیغات بازاریابی
60 مهندس حبيبي  بهرام               واحد فنی مهندسی
61 حديدساز فرحناز             کارشناس ارشد تضمین کیفیت
62 حسني مصطفی         مسوول فروش بهداشتی
63 حسینی امیر تولید
64 حیدری امیر  واحد فنی مهندسی
65 حیدری قاسم کارشناس فروش بهداشتی
66 حیدری النا کارشناس تبلیغات بازاریابی
67 خادمي عاطفه                   کارشناس آزمایشگاه کنترل
68 خانپور حامد         واحد فنی مهندسی
69 خدابنده لو مجید                     انبار
70 خداشناس فاطمه کارشناس تضمین کیفیت
71 خداوردیان مجتبی  واحد فنی مهندسی
72 رنجبر هاشم  آزمایشگاه کنترل
73 خندان کاظم  تولید
74 خواجه پور حمید              مدیر بازرگانی
75 خوشنامی محمدرضا تولید
76 خیاره لی محمد تولید
77 دلیرنده زینب کارشناس ارشد آزمایشگاه
78 دولتي رضا                          تولید
79 ربوشه زهرا                      واحد تحقیق و توسعه
80 رجبي لیلا                          تولید
81 رحیمی مرضیه کارشناس ارشد آزمایشگاه
82 رحیمی میترا مالی اداری
83 رزمجویی الهه  کارشناس تبلیغات بازاریابی
84 رستمی محسن سرپرست بسته بندی
85 رضا زاده رامین      واحد بازرگانی
86 رضادوست مجتبی  مالی اداری
87 رضائي یوسف                مالی اداری
88 رمضانی مرضیه تولید
89 روحي کبری                          تولید
90 زارعي پریسا                     آزمایشگاه کنترل
91 زارعی اسماعیل  مالی اداری
92 زنگنه انوشیروان تولید
93 زنوزي بابک         کارشناس تولید
94 ساراني رضا                        تولید
95 ساراني حسن                         تولید
96 ساريخاني مریم                 کارشناس ارشد تحقیق و توسعه
97 سالاري فر اصغر   مالی اداری
98 سجودی فاطمه  مالی اداری
99 سعادت پور امین  تولید
100 سعيدي جلیل                          کارشناس تبلیغات بازاریابی
101 سهرابي منیجه  تولید
102 سهرابی سعید  تولید
103 دکتر شاكري سکینه             مدیر واحد تحقیق و توسعه
104 شام بیاتی محمدحسن کارشناس ارشد آزمایشگاه
105 شامحمدی داوود  تولید
106 شخصی امیر تولید
107 شقاقی علی انبار
108 شمسی حسن تولید
109 شهبازی محمدرضا آزمایشگاه
110 شهرابی علیرضا  تولید
111 دکتر شهيدي مریم                 مسوول فنی دارویی
112 شيخي محمد                          تولید
113 شید آرزو  مالی اداری
114 صادقي بهمن تولید
115 صحرایی مسلم کارشناس تبلیغات بازاریابی
116 صدرجمالی کامران کارشناس تضمین کیفیت
117 صفاری محمدرضا  مالی اداری
118 صفري آیدین                      کارشناس تبلیغات بازاریابی
119 صفري نبی اله                   سرپرست انبار
120 صفري روح اله                   آزمایشگاه
121 صفری رضا  تولید
122 صلواتیان نوید مسوول بازاریابی علمی
123 طالبي عباس            مدیر مالی اداری
124 طالبی طاهره تولید
125 طاووسی عباس کارشناس تولید دارویی
126 عاملي طاهره                    تولید
127 عباسي سارا             آزمایشگاه
128 عبدالملکی مریم تولید
129 عبدالهی محمد معین واحد فنی مهندسی
130 عبیدي کوروش                 مالی اداری
131 عبيدي حمیدرضا              انبار
132 عرب علی  تولید
133 عزيزالهي حمید                کارشناس ارشد تبلیغات بازاریابی
134 عسگري مریم            تولید
135 عسگری سمیه  تولید
136 علمداري سعید  مالی اداری
137 غفوری شکوه کارشناس ارشد تضمین کیفیت
138 دکتر فارسی سحر دکترای شیمی- آزمایشگاه
139 فاضلی علی تولید
140 فتوحی سعید واحد فنی مهندسی
141 فرزانه پور مهدی  تولید
142 فرهادزاده سمیرا تولید
143 فتاحی اکبر کارشناس تولید
144 فتحی فرید کارشناس فروش بهداشتی
145 فتحی آزاده کارشناس آزمایشگاه
146 فلاح بهناز تولید
147 قاري زاده سولماز       کارشناس تبلیغات بازاریابی
148 قاسمي قاسم                          تولید
149 قربان زاده پژمان            تولید
150 قربان زاده کیوان                    مالی اداری
151 قربان زاده پیمان            کارشناس تولید
152 قرباني رضا                        مالی اداری
153 کاظمی فروغ کارشناس تبلیغات بازاریابی
154 كاظمي لیلا                          کارشناس تبلیغات بازاریابی
155 کرمی مریم   کارشناس تولید
156 كرمي مریم  سرپرست حسابداری صنعتی
157 كريمي بابک                           مالی اداری
158 كريمي رقیه کارشناس حسابداری
159 کریمی سیامک تولید
160 كشاورز مهدی                 واحد فنی مهندسی
161 كشاورز شاپور  مدیر کارخانه
162 كشاورز رضا         انبار
163 كوچك پور هومن        مدیر برنامه ریزی تولید
164 کوچکی معصومه کارشناس ارشد آزمایشگاه
165 كوه زاد محمدی مژگان        کارشناس تبلیغات بازاریابی
166 گروسي مرتضی            تولید
167 گلچهره علی تولید
168 گل محمدی نیما کارشناس آزمایشگاه
169 گوزلي بهمن                          تولید
170 لری فاطمه کارشناس تبلیغات بازاریابی
171 دکتر لشگري  مریم  مدیر تولید
172 ماله میر مجتبی تولید
173 متوقع صغری           تولید
174 محسن پوریان شیما کارشناس ارشد آزمایشگاه
175 محمدپورعبداله                  تولید
176 محمدي ابراهیم                  کارشناس تولید
177 محمدي سحر کارشناس بازرگانی
178 محمدی مرضیه کارشناس ارشد آزمایشگاه
179 محمدی پروانه  مالی اداری
180 محمدی فریبا آزمایشگاه
181 محمدی هادی تولید
182 محمودي یوسف                 سرپرست بسته بندی جامدات
183 مدني مهری                 تولید
184 مرادي بابک                 انبار
185 مرادی عشرت تولید
186 مرادی الهه کارشناس ارشد آزمایشگاه
187 مرادی سمیرا کارشناس آزمایشگاه
188 مرادي مهر عباس  مالی اداری
189 مريخ حسین                           تولید
190 مصطفايي حسینعلی واحد فنی مهندسی
191 مصطفایی بابک کارشناس آزمایشگاه
192 معصومی نفیسه  کارشناس بازرگانی
193 مقدسی محمدرضا تولید
194 مقدم پریسا                       آزمایشگاه
195 مقيم حسین  تولید
196 ملازاده مصطفی تولید
197 منصوري سیما             تولید
198 منصوری نیا محمدرضا  مالی اداری
199 منصوری نیا سجاد واحد فنی مهندسی
200 منفرد کاویان کارشناس تبلیغات
201 مولاوردی فاطمه  کارشناس آزمایشگاه
202 مهدي لو احسان  تولید
203 موسوی اصغر تولید
204 موسویان بهزاد کارشناس تبلیغات بازاریابی
205 مومنه مجید مالی اداری
206  ميرجعفري جعفر  تولید
207 ميرحسن مصطفی             مالی اداری
208 میرحسینی نگار کارشناس آزمایشگاه
209 ميرزايي اکبر                        تولید
210 میرزایی روح اله تولید
211 میرزایی مهدی واحد فنی مهندسی
212 نادري مجید                           مالی اداری
213 نادي علی اصغر                  واحد فنی مهندسی
214 ناصری فرد رامین کارشناس تولید
215 نبوی نیا رضا  مالی اداری
216 نجف زاده سارا کارشناس زمایشگاه
217 نجفي احمد                          تولید
218 نژادفلاح عباس                   تولید
219 نصیری نسرین  تولید
220 نظری ایرج انبار
221 نعمتي مریم   تولید
222 نعنایی رامش کارشناسی ارشد تولید
223 مهندس نقی زاده  اکبر  واحد فنی مهندسی
224 نورالهی مهناز کارشناس ارشد آزمایشگاه
225 نوروزي مهرداد  مدیر فروش دارویی
226 واحدي الهام                         مالی اداری
227 واخیده نسیم کارشناس ارشد تبلیغات بازاریابی
228 هاشمي علیرضا  مالی اداری
229 هاشمي محمدرضا  مدیر مالی اداری کارخانه
230 هاشمی نیلوفر کارشناس تولید
231 هاشمی پدرام واحد فنی مهندسی
232 همايونی راد مجتبی       تولید
233 دکتر یادگارفر زهرا مشاور علمی
234 يارائي علیرضا         مسوول بازاریابی