مقالات

تعیین مقدار ویتامین A در ماده اولیه ویتامین A و روغن ماهی، محصولات پماد چشمی، پماد A+D و پماد سوختگی
فرحناز حدیدساز دانشجوی دکترای شیمی

پارامترهای موثر در تعیین ویسکوزیته (Viscosity)
فرحناز حدیدساز دانشجوی دکترای شیمی

مشکلات HPLC در یک پروسه آنالیز
فرحناز حدیدساز دانشجوی دکترای شیمی

ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی HANDSEPT تولیدی شرکت ایران ناژو در مقایسه با فرآورده مشابه خارجی DECOSEPT
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدیریت ریسک های کیفیتی (QRM)
فرحناز حدیدساز دانشجوی دکترای شیمی- فیزیک

روش های طراحی دارو به کمک کامپیوتر (CADD)
فرحناز حدیدساز دانشجوی دکترای شیمی- فیزیک


تاثیر مشابه دیکلوفناک سدیم پیوسته رهش بهمراه امپرازول با سله کوکسیب در درمان آرتریت در بیماران با ریسک بالای گوارشی در طرح CONDOR (گردآورندگان: خانم‌ها پردیس حافظ‌ تقوا و لیلا کاظمی و آقای پوریا حافظ ‌تقوا نمایندگان علمی شرکت ایران ناژو)

سنتر سیستم فعال بیولوژیکی تیازینو کینوکسالین طی روش یک مرحله ای و کارآمد
حمید عزیزالهی کارشناس ارشد شیمی نماینده علمی شرکت ایران ناژو

تب خال سالیانه میلیونها نفر را درگیر می کند
لیلا کاظمی نماینده علمی شرکت ایران ناژو

مقایسه اثر اسامپرازول در کنترل اسید معده با سایر مهارکننده های پمپ پروتن
فرزانه یلچی نماینده علمی شرکت ایران ناژو

دگرسانی(variations) داروهای ژنریک
ترجمه شده در واحد علمی شرکت ایران ناژو

بروز بیماری های قلبی و عروقی
پردیس حافظ تقوا نماینده علمی شرکت ایران ناژو

سلامت استفاده طولانی مدت از مهار کننده های پمپ پروتن یا PPI ها
فرزانه یلچی نماینده علمی شرکت ایران ناژو

اصول و مبانی در تشخیص و اندازه گیری HPLC مواد شیمیایی و دارویی
فرحناز حدید ساز کارشناس ارشد شیمی ، مسئول آزمایشگاه شیمی

استفاده از مهار کننده های تزریقی پمپ پروتون در مقابل ضدگیرنده های H2 در درمان خونریزیهای معده و روده
سولماز قاری‌ زاده نماینده علمی شرکت ایران ناژو

بررسی سیستماتیک مهارکننده های پمپ پروتون برای التیام و بهبود رفلاکس و التهاب مری
لیلا کاظمی نماینده علمی شرکت ایران ناژو

روش تعیین مقدار ویتامین D3 در روغن ماهی و پماد سوختگی و پماد A+D
فرحناز حدید ساز کارشناس ارشد شیمی ، مسئول آزمایشگاه شیمی

دیابت شیرین و کنترل آن
پردیس حافظ تقوا نماینده علمی شرکت ایران ناژو

فلفل سیاه و ویتیگیلو
پردیس حافظ تقوا نماینده علمی شرکت ایران ناژو

بازرسی FDA از شرکت های دارویی خارجی
فرزانه یلچی نماینده علمی شرکت ایران ناژو

آیا هنوز برای استاتین ها مورد مصرفی وجود دارد ؟
فرزانه یلچی نماینده علمی شرکت ایران ناژو

تقلب دارویی؛ شماره گذاری کلان حرکت اتحادیه اروپا
ترجمه شده در واحد علمی شرکت ایران ناژو

امولسیونهای تمیز کننده و تونرها
زهره نظری کارشناس R&D - واحد تحقیقات و فرمولاسیون شرکت ایران ناژو

مشکلات گاز کروماتوگرافی (GC) در یک پروسه آنالیز
فرحناز حدید ساز کارشناس ارشد شیمی ، مسئول آزمایشگاه شیمی

اصول و مبانی کروماتوگرافی گازی (GAS Chromatography)
فرحناز حدید ساز کارشناس ارشد شیمی ، مسئول آزمایشگاه شیمی

واژینیت
برگردان: خانم‌ها پردیس حافظ‌تقوا، سولماز قاری‌زاده ولیلا کاظمی (نمایندگان علمی شرکت داروسازی ایران ناژو)

ساختار دارویی روسیه
ترجمه و تلخیص از Scrip vol2 No.4, 2009 واحد علمی شرکت ایران ناژو

حکیما و 400 میلیون دلار کسب درآمد
ترجمه و تلخیص از scripts march 26th 2010 واحد علمی شرکت ایران ناژو

سهم بازارهای نو- پدید (Emerging market) چهل و هشت درصد (48%) از رشد بازار دارویی خواهد بود
ترجمه و تلخیص از scripts march 26th 2010 واحد علمی شرکت ایران ناژو

اندازه گیری حلال های باقیمانده و ناخالصیهای فرار آلی
اندازه گیری حلال های باقیمانده (Residual solvent) و ناخالصیهای فرار آلی (Organic volatile impurities-OVI) توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی(GC) ( خانم فرحناز حدید ساز: کارشناس ارشد شیمی)

روش طبقه بندی و نگه داری استانداردهای مرجع ( خانم شراره آگاه: کارشناس شیمی)

بروز بیماری های قلبی و عروقی (خانم پردیس حافظ تقوا: نماینده علمی)

- سلامت استفاده طولانی مدت از مهار کننده های پمپ پروتن یا PPI ها (خانم فرزانه یلچی: نماینده علمی)