پماد موضعی ویتامین A+D - ناژو
  نام محصول : پماد موضعی ویتامین A+D - ناژو
پماد موضعی ویتامین A+D ـ ناژو پمادی است حاوی ویتامین های A و D که در سوختگی های کوچک همچون آفتاب سوختگی و سوختگی ناشی از ادرار در کودک یا ترک خوردگی پوست استفاده می گردد .
بسته بندی : تیوب آلومینیومی 30 گرمی (داخل جعبه)