کرم واژینال تریپل سولفا ـ ناژو
  نام محصول : کرم واژینال تریپل سولفا ـ ناژو
کرم واژینال تریپل سولفا ـ ناژو کرمی است که از 3 ماده ضدباکتریایی سولفاستامید (sulfacetamide) ، سولفاتیازول (sulfathiazole) و سولفابنزامید(sulfabenzamide) تشکیل شده است . این کرم در درمان واژینوزیس باکتریایی و در پیشگیری از عفونت باکتریال پس از جراحی واژینال یا سرویکال به کار می رود .

بسته بندی : تیوب آلومینیومی 78 گرمی (داخل جعبه همراه با اپلیکاتور)