قرص اپی وال ® 500 (والپروات سدیم)
  نام محصول : قرص اپی وال ® 500 (والپروات سدیم)

                                                     Epival ®500 MG                       

قرص پیوسته رهش روکشدار خط دار                     ExtendedRelease Tablet

 

هرقرص حاوی والپروات سدیم 500 میلی گرم بصورت والپروات سدیم 333 میلی گرم +والپروئیک اسید 145 میلی گرم می باشد.

فارماکولوژی

یون والپروات در روده از والپروات سدیم جدا می شود. مکانیسم اثر آن بواسطه افزایش غلظتgamma-aminobutyricacid  در مغز است. در کبد متابولیزه شده و تقریبا نیمی از آن از ادرار دفع می شود.

مواردمصرف

در درمان بیماران با complexpartial seizures و simple andcomplex absence seizuresبصورت همراه با سایر داروها و یا به تنهایی و در درمان همراه با سایر داروها دربیماران با multipleseizure types.

موارد  عدم مصرف

درصورت هرگونه حساسیت به والپروات سدیم و یا سایر اجزا قرص مصرف آن منع شده است.

در بیماران با بیماری مشخص کبدی و نیز اختلالات سیکل اوره منع مصرف دارد.

مقدار مصرف

با مقدار 10 تا 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز شروع و بمیزان 5 تا 10میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هفته افزایش می یابد. بهترین پاسخ بالینی معمولا با مقدار کمتر از 60 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن روزانه بدست میآید، معمولا سطح پلاسما در حد 50 تا 100 میکروگرم در هر میلی لیتر از نظر درمانی قابل قبول است. مقادیر بالاتر از 110 میکروگرم در هر میلی لیتر در خانمها و 135میکروگرم در هر میلی لیتر در آقایان موجب بروز ترومبوسیتوپنی می شود.

تك دارویی

با مقدار یک قرص روزانه شروع و سپس در هر هفته 500 میلیگرم افزایش می یابد، معمولا پاسخ درمانی به میزان 1 تا 2 گرم در روز و یا 20 تا 30میلی گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن روزانه بوده وحداکثر دوز مصرفی 2500 ميليگرم روزانه می باشد.

چند دارویی

درمان با 5 تا 10 ميليگرم در روز  به ازاء هر كيلوگرم از وزن بدن شروع و در صورت نياز و تحمل می توان دوز دارو را افزایش داد.

در کودکان کمتر از 20 کیلوگرم اشکال دارویی توصیه می شود.

هشدارها و احتیاطات

دسته بندی مصرف در حاملگی D.

باتوجه به ترشح آن در شیر مادر مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

مسمومیت و نارسایی کبدی بخصوص در 6 ماهه اول درمان با والپروات دیده می شود.

تداخل دارویی

داروهای مضعف  CNS، ضد انعقادیها، هپارین، مواد ترومبولیتیک، باربیتوراتها،پریمیدون، کاربامازپین، داروهای هپاتوتوکسیک، لاموتریژین، فنی توئین. 

عوارض جانبی

عوارض شایع: ناراحتی معده،  تهوع، لرزش، ریزش مو ، حساسیت، کاهش اشتها، اسهال، تغییر پریود ماهانه، عفونتها، فارنژیت.

مهم ولی نادر: اختلالات خلقی و یا روحی، تنگی نفس، ادم، هماتمز، مسمومیت کبدی، هیپوتانسیون، اختلال کبدی، نیستاگموس، اوتیت مدیا، طپش قلب، پانکراتیت، آبسه پریتونئال، ترومبوسیتوپنی، پنومونی، خونریزی واژینال.

شرایط نگهداری:

دارورا دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از 30 درجه سانتیگراد و در درون جعبه و ظروف كاملا˝در بسته نگهداري نمائيد.

بسته بندي:

30 عدد قرص پیوسته رهش روکشدار خط دار در بطری و داخل جعبه همراه با راهنمای مصرف توسط شرکت داروسازی ایران ناژو تهيه و عرضه ميگردد.