دومین همایش سراسری پزشک خانواده
دومین همایش سراسری پزشک خانوادهدومین همایش سراسری پزشک خانواده به همت سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مدت 3 روز از تاریخ 8 الی 10 دی ماه 1395 در سالن همایش های بین المللی رازی برگزار گردید. این همایش با هدف ارتقای دانش، نگرش و مهارت جامعه پزشکی متناسب با جایگاه حرفه ای پزشک خانواده و بخشی از برنامه توانمندسازی جامعه پزشکی در جهت استقرار نظام سطح بندی و ارجاع در کلان شهرها بویژه تهران برگزار شد.

شرکت ایران ناژو با حضور در بخش نمایشگاهی همایش به معرفی محصولات خود اقدام نمود و نمونه های دارویی و بهداشتی خود را که شامل نمونه تبلیغاتی شیاف واژینال کلیندامایسین- ناژو 100 ، قرص ناژوکلد®، لوسیون کتوکونازول- ناژو، کرم های کلوتریزون® و اوسرین اوره- ناژو 5% بود، در روزهای مختلف بین مراجعه کنندگان محترم توزیع نمود.