پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی
پنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینیپنجمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی به همت انجمن علوم اعصاب ایران و با همکاری مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی و دانشگاه علوم پزشکی ایران به مدت سه روز از تاریخ 17 لغایت 19 آذر ماه در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار شد.

به اشتراک گذاری آخرین یافته ها و دیدگاه های علمی در هر دو بخش پایه و بالینی توسط اندیشمندان این حوزه از سراسر ایران و جهان و پرداختن به موضوعات نورولوژی و روان پزشکی، الکتروفیزیولوژی، درمان اختلالات اضطراب، رفتارهای اعتیادی، درمان اختلالات پارکینسون، صرع و MS  از مهمترین اهداف این کنگره بود.