بازدید از کارخانه
بازدید از کارخانهسومین برنامه بازدید از کارخانه مربوط به برندگان سایت در فصل‌های پاییز و زمستان 94 و بهار و تابستان 95 در تاریخ 1395/8/18 برگزار و تعداد 8 نفر از مشتریان محترم شرکت که از برندگان و مصرف‌کنندگان محصولات مَس نیز می‌باشند، در این برنامه مشارکت داشتند. 
با هماهنگی مدیریت کارخانه و همکاری صمیمانه خانم دکتر لشگری (مدیر تولید) و خانم مولاوردی (مسوول فنی بهداشتی) از سالن تولید و بسته بندی محصولات بهداشتی مَس بازدید بعمل آمد و میهمانان در جریان چگونگی ساخت محصولات از ابتدای ترکیب مواد اولیه و پرشدن بطری‌ها و بسته‌بندی بطور کامل قرار گرفتند. سپس انبار ساخت محصولات بهداشتی به بازدیدکنندگان معرفی شد.
در پایان تمامی بازدیدکنندگان از برنامه زمانبندی، امکانات، مراحل بازدیدها و کلیه فعالیت‌های صورت گرفته کمال رضایت را داشته و از مدیریت و دست اندرکاران شرکت تشکر و قدردانی و برای ایشان آرزوی موفقیت کردند.