سیزدهمین همایش علمی- کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور
سیزدهمین همایش علمی- کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشورسیزدهمین همایش علمی- کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور از تاریخ 8 الی 11 مرداد 95 در مرکز بین المللی همایش های رازی به همت سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ و با مشارکت انجمن های علمی- تخصصی پزشکی برگزار شد. در این همایش برنامه هایی با موضوعات متنوع در چند سالن به طور موازی و با 24 امتیاز بازآموزی برگزار گردید. تنوع در رشته ها و دوره های ارائه شده و برگزاری کارگاه های متعدد جراحی های محدود از جمله ویژگی های مهم این همایش بود.
شرکت ایران ناژو با حضور در بخش نمایشگاهی همایش به معرفی محصولات خود اقدام نمود و نمونه های دارویی و بهداشتی به صورت پکیج های مختلف در طول برگزاری نمایشگاه بین مراجعه کنندگان توزیع گردید.