مراسم روز جهانی ماما
مراسم روز جهانی ماماسازمان نظام پزشکی جهت معرفی ماماهای نمونه سال و تقدیر از ماماهای برتر ویژه برنامه ای را تحت عنوان "مراسم روز جهانی ماما" در روز دوشنبه مورخ 20 اردیبهشت 1395 در سالن همایش های مرکز قلب تهران برگزار کرد. شرکت ایران ناژو با حضوری پربار و موثر در طول برگزاری مراسم با کمک همکاران واحد علمی اقدام به معرفی محصولات خود به شرکت کنندگان و تقدیم package تبلیغاتی محصولات مرتبط با حوزه بیماری های زنان و پوست خود بین تمامی حضار نمود.