ویژه برنامه تبلیغاتی شرکت به مناسبت روز معلم
ویژه برنامه تبلیغاتی شرکت به مناسبت روز معلمدر ادامه برنامه تبلیغاتی شرکت در مدارس منتخب شهر تهران در سال 94 که به صورت برگزاری مسابقه نقاشی و با هدف معرفی و تبلیغ محصولات مَس در بین دانش آموزان، والدین و معلمان ایشان برگزار شد، پس از جمع آوری نقاشی ها از مدارس و جمع بندی آنها در نهایت اسامی 19 نفر برندگان اعلام و به همراه عکس ایشان از طریق سایت شرکت منتشر گردید. در این راستا هدایای بسیار نفیسی اعم از مجموعه ای از لوازم التحریر به همراه محصولات شرکت به برندگان عزیز و مجموعه کادر آموزشی در مراسمی که به مناسبت روز معلم در مدارس برگزار شد، اهدا و از همکاری ایشان قدردانی بعمل آمد.