عرضه کرم موضعی کلوتریزون®
عرضه کرم موضعی کلوتریزون®کرم موضعی کلوتریزون ® (کلوتریمازول / بتامتازون) تولید و به بازار دارویی کشور عرضه گردید. این محصول توسط شرکت های پخش سراسری رازی، داروپخش، پوراپخش و سلامت پخش هستی در داروخانه های کشور توزیع می گردد.