هشتمین گردهمایی نمایندگان علمی شرکت ایران ناژو
هشتمین گردهمایی نمایندگان علمی شرکت ایران ناژوهشتمین گردهمایی نمایندگان علمی شرکت ایران ناژو در روزهای 25 و 26 بهمن 1394 در محل سالن کنفرانس هتل پارسیان کوثر تهران برگزار شد. این نشست علمی دومین گردهمایی نمایندگان علمی شرکت در سال 1394 بود که کلیه 16 نفر نماینده علمی از سراسر کشور در آن حضور بهم رساندند و طی دو روز برنامه آموزشی فشرده که توسط خانم دکتر یادگارفر (مشاور علمی شرکت) و با حضور خانم دکتر شهیدی (مسوول فنی دارویی) و خانم دکتر شاکری (مسوول فنی بهداشتی) و آقای نوروزی (مدیر فروش) ارائه گردید با محصولات جدید و آتی شرکت آشنا شدند و همچنین نقطه نظرات و سوالات خود را در مورد محصولات فعلی بیان فرمودند. همکاران در پایان برنامه در آزمون علمی برگزار شده شرکت و تمامی ایشان سربلند از آن خارج شدند.