عرضه پماد رکتال آنتی هموروئید ناژو
عرضه پماد رکتال آنتی هموروئید ناژوپماد رکتال آنتی هموروئید ناژو (15 گرمی) تولید و به بازار دارویی کشور عرضه گردید. این محصول توسط شرکت های پخش سراسری رازی، طب نوین و سلامت پخش هستی در سطح داروخانه های کشور توزیع می گردد.