اولین همایش سراسری پزشک خانواده
اولین همایش سراسری پزشک خانوادهاولین همایش سراسری پزشک خانواده به همت سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مدت 4 روز از تاریخ 17 الی 20 دی ماه 1394 در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار گردید. این همایش با هدف ارتقای دانش، نگرش و مهارت جامعه پزشکی متناسب با جایگاه حرفه ای پزشک خانواده و بخشی از برنامه توانمندسازی جامعه پزشکی در جهت استقرار نظام سطح بندی و ارجاع در کلان شهرها بویژه تهران برگزار شد.
شرکت ایران ناژو با حضور در بخش نمایشگاهی همایش به معرفی محصولات خود اقدام نمود و نمونه های دارویی و بهداشتی به صورت 3 پکیج جداگانه شامل نمونه تیلیغاتی محلول هندسپت، شیاف های واژینال کلوژین
®، کلیندامایسین ناژو و مترونیدازول ناژو، قرص های ناژوکلد®، رابپرازول ناژو و پنتوپرازول ناژو 40، کرم های اوسرین اوره ناژو 5%، شقاق سینه مَس و وازلین ویتامینه مَس، شیاف و پماد رکتال آنتی هموروئید ناژو و لوسیون کلوتریزون® در روزهای مختلف بین مراجعه کنندگان توزیع گردید.