ویژه برنامه تبلیغاتی شرکت به مناسبت روز دانش آموز
ویژه برنامه تبلیغاتی شرکت به مناسبت روز دانش آموزاز ابتدای سال تحصیلی 95-94 در چهار دبستان منتخب در شهر تهران ویژه برنامه تبلیغاتی شرکت ایران ناژو آغاز شد. بر اساس برنامه ریزی انجام شده نمایندگان علمی شرکت با مراجعه به مدارس اقدام به توزیع برنامه درسی بین دانش آموزان کردند. حدود 2025 دانش آموز در این طرح تحت پوشش قرار گرفتند. در ادامه به مناسبت روز دانش آموز اطلاعیه برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع "آب" در مدارس نصب گردید و مقرر شد تا تاریخ تعیین شده نقاشی ها جمع آوری شود و همزمان شامپو کودک مَس بین تمامی دانش آموزان و package محصولات مَس بین معلمان و کادر اداری مدرسه توزیع گردید. در ادامه بنا داریم به برندگان مسابقه نقاشی هدایای نفیس اهدا نماییم.