هفتمین گردهمایی نمایندگان علمی شرکت ایران ناژو
هفتمین گردهمایی نمایندگان علمی شرکت ایران ناژوهفتمین گردهمایی نمایندگان علمی شرکت ایران ناژو در روزهای 7 و 8 شهریور 1394 در دفتر مرکزی برگزار شد. نمایندگان علمی شرکت از سراسر کشور در این برنامه حضور بهم رساندند و طی دو روز برنامه آموزشی فشرده که توسط خانم دکتر یادگارفر (مشاور علمی شرکت) و آقای نوروزی (مدیر فروش) ارائه گردید بامحصولات جدید و آتی شرکت آشنا شدند. همچنین در پایان این برنامه نشست مشترک نمایندگان علمی و مدیر عامل محترم شرکت برگزار و مباحث بسیار سازنده و مهمی در جهت پیشبرد اهداف شرکت عنوان گردید.