عرضه شامپو دوقلو 2 مَس با طرح لیبل جدید
عرضه شامپو دوقلو 2 مَس با طرح لیبل جدیدشامپو دوقلو 2 مَس (مخصوص موهای رنگ شده، شکننده و خشک) با طرح لیبل جدید به بازار آمد و در فروشگاه های زنجیره ای معتبر قابل دسترس می باشد.