ششمین گردهمایی سالیانه واحد علمی
ششمین گردهمایی سالیانه واحد علمیششمین گردهمایی سالیانه نمایندگان علمی شرکت در روزهای 19 و 20 آذر 1393 در دفتر مرکزی برگزار شد. نمایندگان علمی شرکت از سراسر کشور در این برنامه حضور بهم رساندند و طی دو روز برنامه آموزشی فشرده که توسط آقایان دکتر بیاتی (مشاور علمی شرکت) و آقای نوروزی (مدیر فروش) ارائه گردید با محصولات جدید و آتی شرکت آشنا شدند و بطور کامل در جریان میزان فروش شرکت توسط پخش های مختلف سراسری قرار گرفتند. همچنین در این برنامه نشست مشترک نمایندگان و مدیر عامل محترم شرکت برگزار و مباحث بسیار سازنده و مهمی در جهت پیشبرد اهداف شرکت عنوان گردید.