مقایسه اثر اسامپرازول در کنترل اسید معده با سایر مهارکننده های پمپ پروتن
مقایسه اثر اسامپرازول در کنترل اسید معده با سایر مهارکننده های پمپ پروتنمتوقف کردن ترشح اسید معده یکی از روشهای درمانی موثر درجهت کنترل رفلاکس معده مروی است خصوصاً برای افرادی که سایر درمانها در آنها درمهار اسید مترشحه موثر نبوده است .

با اندازه گیری 24 ساعته pH معده می توان درصد دفعاتی که pH معده بالای 3 یا 4است را بدست آورد که این pHنشانگر آستانه بحران برای آسیب به بافت یا نشانه ایجاد آسیب در انتهای مری است .

در درمان دارویی موثر باید اسید معده در طی روز کنترل شود ،این اندازه گیری شامل pHبعد از غذا نیز می شود . بنابراین گزارش درصد بیمارانی که اسید معده آنها در pH بالای 4 برایحداقل 16 ساعت از 24 ساعت کنترل شده مفید خواهد بود .

در اینجا مقاله مقایسه ای بین امپرازول و دوز استاندارد سایر مهار کننده های پمپ پروتن در بیماران با رفلاکس معدی مروی و افراد داوطلب سالم صورت گرفته است .

مصرف روزانه 40mg اسامپرازول درمقایسه با 30mg لانسوپرازول برای کنترل اسید معده با pH بالای 4 و برای بیش از 16 ساعت ، بسیار موثر تر است . ( 38% به طور منقطع در مقابل 5% پیوسته )

مصرف اسامپرازول روزانه 40mg به طور موثر تر و اختصاصی تری نسبت به روزانه 40mg پنتوپرازول و رابپرازول 20mg باعث توقف ترشح اسید معده می شود .

مصرف اسامپرازول روزانه 20mg به طور عمده درکنترل اسید معده نسبت به لانسوپرازول 10mg روزانه موثر است .مقایسه اسید معده کنترل شده با اسامپرازول نسبت به سایر مهارکننده های پمپ پروتن مثل این است که با سرعت بالاتری به بهبودی دست یافته و علائم تسکین بهتر شده است در عین حال مقاومت به درمان کمتر است .

 

ماخذ: Alimentpharmaed ther.2003feb:17suppl 1:10-5;


ترجمه: فرزانه یلچی نماینده علمی شرکت ایران ناژو